Kurs-Çalıştay

Çocuk Koruma Vakalarında Değerlendirme, Analiz ve Müdahale

 İki günlük çalıştay

Tarih: 29 - 30 Eylül (2 tam gün)
Saat: 09:00

Çalıştay Yeri: Atik Otel
(Kongre Otelimiz Kalibya Ramada Otele 2 dk yürüme mesafesindedir)
Web sayfası: http://www.atikotel.com/
Adres: Atatürk Mh.Devlet Sahilyolu No:254 Ünye / ORDU
Telefon : +90 452 333 1 444

Kurs Ücreti: 200 TL
(kurs kaydı "kayıt-konaklama formu"ndan online yapıılmaktadır)

 Değerlendirme ve Analiz
Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi (Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework-SAAF), çocuğun önemli düzeyde hasar görme ihtimaline ilişkin endişelerin bulunduğu durumlarda çocuk ve aileden kanıt temelli bilgi alma amacıyla geliştirilmiştir1. SAAF, Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu, Duygu Güngör, Mehmet Akif Güzel, Işıl Çoklar, Elçin Baykal ve Fulya Aydın tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.  

SAAF çocuğun gelişimsel gereksinimlerinin ve ebeveynin/bakımverenin aile ve çevre bağlamında çocuğun gereksinimlerini karşılama kapasitesinin değerlendirilmesi sırasında toplanan bilginin analiz edilmesini sağlar. Bu süreç aşağıdakilerin analizini gerektirir:

  • Çocuğun aldığı hasarın ve/veya gelecekte alma ihtimali bulunan hasarın profili-örneğin; çocuğun aldığı hasarın şiddeti ve bunun çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkisi ile ebeveynler tarafından deneyimlenen güçlüklerin düzeyi;
  • Hiçbir şeyin değişmemesi halinde çocuk için ortaya çıkması muhtemel tablo;
  • Başarılı bir müdahale için ebeveyn-çocuk merkezliliği, ebeveynlik davranışlarının dönüştürülebilirliği ve ebeveynin uzmanlarla iş birliği yapma kapasitesini içeren için belirleyiciler

SAAF, uzmanlara çocuğun yararı, sağlığı ve gelişimi için uygulanabilecek gelecek müdahalelerle ilgili önerilerini kanıta dayandırma ve çocukta ortaya çıkan sonuçları ölçme imkânı verir. 

İngiltere’de 2012 yılında Eğitim Departmanı tarafından yayınlanan bir raporda SAAF’ın ailenin ‘değişim kapasitesi’nin değerlendirilmesi ve ‘başarı elde edilen ya da aksi durumların ölçülmesi’ni bir arada gerçekleştiren tek araç olduğu belirtilmiştir.2 

SAAF‘ın hasar almış çocuklar için oluşturulan planlar hakkında karar vermeyi geliştirip geliştirmediğini saptamak üzere İngiltere’de altı yerel yönetim tarafından bir çalışma yürütülmüştür. Araştırma SAAF’ın etkililiği konusunda açık sonuçlar ortaya koymamıştır. Bununla birlikte, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, SAAF eğitimi almış uzmanlara yönlendirilen çocukların çok düşük bir oranı yeniden bir çocuk koruma planının öznesi olmuşlardır.3 

Müdahale
Çocuklar ve Aileler için Umut [The Hope for Children and Families (HfCF)] Müdahale Kaynakları hem ihmal hem de istismar edici ebeveynliği önleme ve dönüştürme ve bunun çocukların gelişimleri ve sağlıkları üzerindeki etkileri konusunda çalışırken müdahale konusunda modüler bir yaklaşım kullanır.  Bu kaynakların altında çocuğun fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, ihmal ve şiddete maruz kalmasının önlenmesi için geliştirilmiş en etkili kanıta-dayalı müdahale biçimlerinin bilgisi yatmaktadır.

Yaklaşım, müdahalenin bilinen kişisel ve kişiler arası bileşenleri ile aydınlatılmıştır-ittifak, danışan motivasyonu ve uygulayıcıya ilişkin faktörler-ki bunlar tüm müdahalelerde ortaktırlar. Bu bileşenler iyileşmede önemli bir etken olan umut hissinin oluşturulmasını sağlayarak müdahalenin sonuçlarına geniş ölçüde katkıda bulunurlar. Konuyla ilgili tüm araştırmaların bulguları entegre edilmiş ve söz konusu bulgular uygulayıcılar için müdahale kılavuzlarından oluşan serinin alt yapısını oluşturmuştur.4 

Bu çalıştay, temel yaklaşımı sunacak ve bir video vaka çalışmasını (Türkçe altyazılı) kullanacak, modelin nasıl kullanılacağının ve bu modüler yaklaşımın bir müdahale programı oluşturmada, işbirlikçi hedefler koymada, kurum, çocuklar, ebeveynler ve sosyal ağı içeren çalışma programlarının hazırlanmasında nasıl kullanılabileceğinin anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. 

Edinilecek Beceriler

Katılımcılar,

  • Kanıta dayalı uygulamanın değerinin anlaşılmasına katkıda bulunacaklar,
  • Travma ve aile içi şiddet bağlamında yaşayan çocukların işlevselliklerini çocuğun sağlığı ve gelişimi, ebeveynlik kapasitesi, aile geçmişi ve işlevselliği açısından değerlendirebilecekleri yaklaşımları tanıyacaklar ve
  • Çocuğun durumunda değişim yaratacak müdahalelerin planlanmasına ve sonuçlarının ölçülmesine ilişkin yaklaşımlar konusunda bilgi edineceklerdir.

1 Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. Available in English and Turkish at
http://www.childandfamilytraining.org.uk
2 Barlow J., Fisher J.D. and Jones D. (2012) Systematic Review of Models of Significant Harm. London: Department for Education.

3 Macdonald, G., Lewis, J., Ghate, D., Gardner, E., Adams, C. and Kelly, G. (2017) Evaluation of the Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework (SAAF). London: Department for Education.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666477/Evaluation_of_the_Safeguarding_
Children_Assessment_and_Analysis_Framework.pdf
4 Bentovim, A., and Elliott, I. (2014) ‘Hope for children and families: Targeting abusive parenting and the associated impairment of children’. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 1, 16, 270–285; Bentovim, A. and Gray, J. (eds) (2015) Eradicating Child Maltreatment. Evidence-Based Approaches to prevention and Intervention across Services. London: Jessica Kingsley Publishers. Bentovim, A. and Gray, J. (eds) (2016; 2017) Hope for Children and Families. Building on strengths, overcoming difficulties. York: Child and Family Training.