Konuşmacılar

ARNON BENTOVIM

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Çocuk ve Aile Eğitimi Direktörü
Arnon Bentovim, Great Ormond Street Çocuk Hastanesi (GOSH) ve Tavistock Kliniğinde Psikoanalist ve Aile Terapisti olarak eğitim görmüş ve çalışmıştır. Çocuk Sağlığı Enstitüsü University College London da(ICH-UCL) onursal kıdemli hoca olarak ders vermektedir ve Londra Royal Holloway Üniversitesinin misafir profesörüdür.
Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’ nde çocuk koruma alanında sorumluluk almış; İngiltere’de ilk Cinsel İstismarın Değerlendirmesi, Tedavisi ve Çocuk Bakımı Merkezleri dahil birçok merkezin kurulmasına öncülük etmiştir. ISPCAN ve BASPCAN’in kurucu üyesidir ve İngiltere’de Çocuğun Korunması yaklaşımının temel parametrelerinin geliştirilmesi için Avam Kamarası’nda kurulmuş olan Araştırma Komitesinde danışman olarak çalışmıştır.
İngiltere’de Aile Eğitiminin geliştirilmesine öncülük eden grubun içinde yer almış, Aile Eğitimi Derneği ve Enstitüsünün kuruluşlarına yardım etmiş ve Uluslararası Aile Eğitimi Derneğinin Başkanlığını yapmıştır. Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ndeki Aile Değerlendirmesi araştırmaları, Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarınca yaptırtılan Değerlendirme Çerçevesi desteklenme araçlarının geliştirilmesine temel oluşturmuştur. Çocuk ve Aile Eğitimi, eğitim vermek ve kanıta dayalı pratik uygulamaları müdahaleye modüler müdahale geliştirilmesini de içerecek şekilde kurulmuştur. Cinsel istismar ve cinsel içerikli kötü davranışlarla ilgili nedenler üzerinde araştırmalar ve tedaviler Çocuk Sağlığı Enstitüsü (ICH) ve Great Ormond Street Çocuk Hastanesinde yürütülmüştür (GOSH). Arnon Bentovim, Faithfull Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. 

BERNARD GERBAKA

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) Başkanı
Bernard GERBAKA; Beyrut St Joseph Üniversitesi’ne Pediatri Profesörü ve Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversite Hastanesi Pediatri Bölümü ve Tıp Fakültesi Pediatri Departmanı Başkanı, Çocuk Koruma Birimi Direktörü, Hotel-Dieu Üniversite Hastanesinin Çocuk Acili Koordinatörüdür.
Pr Gerbaka ISPCAN Başkanıdır. WHO INSPIRE dünya stratejileri ve Anne Ebeveyn eğitimi programı, Çocuğa Şiddetin Durdurulması Global Ortaklık Ağı üyesidir. Lübnan Çocuk Hakları Enstitüsü Başkanı (www.ChildofLebanon.org), Çocuk Koruma Servislerinin ve Lübnan Çocuk Koruma Birliği (www.UPEL-lb.net) önceki Başkanı, Lübnan’da Üniversite Çocuk ve Genç Gözleminin Başkan Yardımcısıdır. (oeil@usj.edu.lb)
Pr Gerbaka Beyrut Belediyesi eski üyesi olup, ilk Çocuk Güvenliği komitesini, ilk Beyrut Belediye Meclisi Çocuk ve Genç Komisyonunu, ilk Çocukluk Çağı Yüksek Kurulunda çocuk koruma komitesini, Lübnan da ilk hastane temelli çocuk koruma ünitesini (ki bu üniversite sağlık ve sosyal eğitim programlarına çocuk ihmali ve istismarının girmesini sağlamıştır) kurmuştur. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği ülkeleriyle çocuk koruma araştırmalarında rol almış, Çocukların Durumları ve ICRC Lübnan raporuna katkıda bulunmuştur.
Pr Gerbaka; çocuk sağlığı, çocuk yaralanmaları, çocuğa kötü muamele, çocuğa yönelik şiddet, çocuk güvenliği ve çocuk koruma konularında makaleler yayınlamıştır. Pr Garbaka aşılama komitesi (LOP, 2008) oluşturmuş, EPI raporu yazmıştır (MoH, 2009-2014). Lübnan EPI teknik komitesinin ve milli sertifikasyon komitesinin başkan yardımcısıdır. Lübnan Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil reform çalışma kolunda yer almaktadır. Pr Gerbaka Pediatri Derneğinin önceki başkanlarındandır. Pediatrik aciller ve aşılama alanında 2 üniversite diploması vardır ve çocuğa kötü muamele alanında diploma çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, çocuk koruma www.ChildOfLebanon.org, aşılama ile önlenebilir hastalıklar www.infovac-lb.org (online in 2018) ve çocuk sağlığı toplum eğitimi www.ChildHealthRight.com web sitelerini oluşturmuştur. Pr Gerbaka; çocuk sağlığı, çocuk yaralanmaları, çocuk güvenliği, çocuk istismarı ve ihmali, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk koruma konularında makaleler yayınlamıştır; son zamanlarda ergen sağlığı tanıtımı, emzirmenin güçlendirilmesi ve cocoon aşılama, VPD lerde (aşıyla önlenebilir hastalıklar) data toplama, sağlık çalışanlarının aşılama konusunda eğitimleri, çocuk aciller ve çocuk koruma, çocuğa kötü muamele ve çocuğun cinsel istismarı, zorbalık ve siber zorbalık, Arap bölgesinde çocuğa yönelik şiddet, çocuk ölümleri, çocuğun dövülmesi ve pozitif ebeveynlik; aşılama ve çocuk aciller konularında üniversite kursları, aşıyla önlenebilir hastalıklar farkındalık çalışmaları (HPV, Grip, PVC, Ergen ve cocoon aşılama), aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmaya yönelik genel haklar ve Çocuk Hakları Sözleşmesi entegrasyonu ile savunu çalışmaları yapmaktadır.

DAVID GLASGOW

Klinik psikolog
David Glasgow otuz yılı aşkın süredir klinik ve adli birimlerde suçlular ve suç mağdurları ile çalışmış bir klinik psikologdur. Yüksek, orta ve düşük güvenlikli zihinsel sağlık birimlerinin yanı sıra (NHS) toplumsal adli hizmetlerde de deneyimi bulunmaktadır. Liverpool Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken SAGE özel gereksinimler için adli görüşme sistemini geliştirmiş ve bu konuda eğitim vermiştir.  David Glasgow Liverpool Üniversitesi’ndeki Adli Davranışsal Çalışmalar Programı’nın yardımcı direktörüdür. Aynı zamanda Leeds Üniversitesi’ndeki Çocuk Adli Çalışmaları Programı’nın ve Cumbria Üniversitesi’ndeki Adli Sorunlar Programı’nın kurs direktörüdür. Pek çoğu kamuoyunda gündeme gelmiş olan karmaşık ve çekişmeli hukuk ve ceza davalarında yirmi beş yılı aşkın süreyle bilirkişilik yapmıştır. David Glasgow şu anda öğrenme güçlüğü olan yetişkinlerin ve çocukların değerlendirmelerini yapmak ve soruşturma mülakatlarını yürütmek üzere bağımsız bir adli uygulamacı olarak çalışmaktadır.

JENNY GRAY 

Sosyal Hizmet Danışmanı, Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Önceki Başkanı, Sheffield Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Bölümü Onursal Üyesi
Jenny Gray OBE, 1979 yılından bu yana çocuk bakımı sosyal hizmetlerde, yönetim ve politika geliştirme görevlerinde bulunmaktadır. 1991 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Sosyal Hizmetler Müfettişliği görevine gelerek, yeni denetim yöntemlerinin geliştirilmesine liderlik etmiştir. Jenny Gray 1995 yılında, önce Sağlık Bakanlığında sonra da Eğitim Bakanlığı’nda çocukların korunması konusunda İngiliz hükümetine mesleki danışman olarak atandı. Muhtaç çocukların değerlendirmesi, ciddi vakaların ve çocuk ölümlerinin incelenmesi ve çocuk koruma araştırmalarının başlatılması konularında politika geliştirilmesine öncülük etti. Jenny Gray Eylül 2012’ye kadar bu görevde kaldı. O zamandan beri görevine sosyal hizmet danışmanı olarak devam etmektedir. Jenny Gray 2007 yılında İngiliz İmparatorluğu Nişanı’na ve Royal College Pediatride Çocuk Sağlığı Onursal yan dal uzmanı ünvanına layık görüldü. Kendisi Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneğinin yakın geçmişteki başkanı ve Sheffield Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Bölümü Onursal Üyesidir. Jenny Gray, hükümetler ve kilit paydaşlarla işbirliği içinde etkin ulusal çocuk koruma sistemleri, çeşitli ortamları kullanarak uluslararası platformda başarıyla uygulanabilir çok disiplinli eğitim kaynakları ve çocuk koruma sistemlerinin planlama ve geliştirmesine bilgi sağlamak amacıyla, kaliteli ulusal çocuk koruma veri toplama sistemleri geliştirilmesi konularıyla özellikle ilgilenmektedir. Ayrıca, kendisi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS)’nin çocuklara kötü muameleyi önlemek ve çocukları zarar görmekten korumak için yapılan tüm çalışmaların desteklemesini sağlamak için çalışmaktadır.

STEPHEN PIZZEY 

Sosyal Hizmet Uzmanı
, Çocuk ve Aile Eğitimi Yöneticisi
Stephen Pizzey, 1976 yılından bu yana çocuk bakımı alanında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır.1981 ve 1985 yılları arasında öğrenme engelli yetişkin ve çocuklarla çalışma konusunda uzmanlaşmış, üst düzey bir sosyal hizmet uzmanıydı. 1985 yılında ekip yöneticisi oldu. 1989 yılında, Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’ne Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı olarak atandı ve 1995 yılına kadar bu görevde kaldı. Haringey Bölgesi Çocuk Koruma Komitesi Bağımsız Başkanı oldu (2001-2002 arası). Brunel Üniversitesi’nde sosyal hizmet alanında yarı zamanlı okutman olarak görev yaptı (2002-2004). Stephen Pizzey, şu an yerel yönetimler için bir dizi bağımsız sosyal hizmet değerlendirme işi üstlenmekte ve geçmiş istismar vakaları dahil yerel yönetimler aleyhine açılan tazminat davalarıyla ilgilenmektedir. Çocukların korunması için birlikte çalışma kapsamında ciddi dava incelemeleri hazırlamış, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlara karşı yapılan şikayetleri araştırmış, yerel yönetimler ve Bölgesel Çocuk Koruma Komiteleri için çocuk koruma usülleri hazırlamıştır. Kendisi şu an Çocuk ve Aile Eğitimi yöneticisidir.