Kongre Program, III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Kongre Program

 

KONGRE PROGRAM

 30 Eylül 2018 SALON 1 SALON 2
14.00-17.00 Kayıt
17:00-18:00 Açılış            
 18:00- 19:00 Konferans 1
Oturum Başkanı: Bahar GÖKLER
Sağlıklı Anne, Baba, Çocuk Etkileşimi
Üstün DÖKMEN
19:00-19.30 Konser
Ceren AKSAN
20:00-21:30 Kokteyl 
Ninniler Korosu
1 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
08:45-09:30 Konferans 2
Oturum Başkanı: Figen ŞAHİN DAĞLI

Çocuğun Korunmasında Multidisipliner Yaklaşımlar
Bernard GERBAKA 
 
09.30-10.30

İkili Konferans 1
Göç ve Göçle Gelen Çocuklar

Oturum Başkanı: Okan Cem ÇIRAKOĞLU

Türkiye'deki Suriyeliler ve Mülteci Çocuklar
Murat ERDOĞAN

Psikososyal Boyutlarıyla Göç ve Çocuk
Öznur ACİCBE 

10.30-11.00 Ara
11.00-12.30 Panel I
Adalet Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması


Oturum Başkanı: Tolga DAĞLI

Uluslararası Bakış Açısından Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar
Jenny GRAY

Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları
Tolga DAĞLI

Suç Mağduru veya Suç Tanığı Çocukların Korunması - Uzun Erimli Gereksinimler
Arnon BENTOVIM

Panel II
Çocuk Yaşta Evlilikler

Oturum Başkanı: Aysun B. ISIR

Erken Yapılan Evlilikleri Neden Önemsemeliyiz ?
Yıldız ECEVİT
                    

Çocuk Evliliklerini Önlemenin Yeni Yollarını Düşünmek: Teknoloji, Sanat, Spor 
Selen DOĞAN

Erken Evlilikler ve İstismar
Cahide AYDIN

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Serbest Bildiriler 1
Oturum Başkanı: Mehmet Akif İNANICI
Serbest Bildiriler 2
Oturum Başkanı: Şahika  Gülen ŞİŞMANLAR
15.00-15.30 Ara
15.30-17.00

Panel III
Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar


Oturum Başkanı: Neşe EROL

Devlet Korumasındaki Çocukların Sesleri; Olgu Örnekleri Üzerinden Ruh Sağlığını Koruyucu Yaklaşımlar
Neşe EROL

Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar 
Türkay ASMA

Koruyucu ve Evlat Edinen Ailelerin Sesi
Ülkü AYDENİZ

Panel IV
Boşanma ve Boşanma Sürecinin Çocuk Üzerinde Yansımaları


Oturum Başkanı: Dilşad F. ÖZDEMİR

Boşanma Sürecinde Çocuğun Korunmasında Sosyal Hizmetin Rolü
Zeynep MUTLU

Boşanma Davalarında Çocuklar
Mustafa KARADAĞ

Boşanmanın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Elvan İŞERİ

Çocukların Boşanmaya Uyumu: Riskler ve Koruyucu Faktörler - PDR Uzmanlarına Öneriler
Türkan DOĞAN

17.00-18.00 Poster Oturumu 1 Poster Oturumu 2
2 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
08.45-09.45

İkili Konferans 2
Oturum Başkanı: İpek GÜRKAYNAK

Toksik Stresin Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığına Etkileri
Arnon BENTOVIM

Çocukluk Çağı Travmaları ve Epigenetik
Sacide PEHLİVAN

 
09.45-10.30

Konferans 3
Oturum Başkanı: Stephen PIZZEY

In My Shoes: Küçük Çocukların Adli ve Diğer Soruşturma Görüşmelerinde Kullanılabilecek Bilgisayar Programı                               
David GLASGOW

10.30-11.00 Ara
11.00-12.30

Panel V
Çatışma Ortamında Çocuklar


Oturum Başkanı: Osman CELBİŞ

Çatışma Ortamında Büyüyen Çocuklar
Şahbal ARAS 

Göçmen ve Mülteci Çocukların Korunması
Kasım KARATAŞ      

Göçle Gelen Erken Yaş Evlilikleri 
Aysun BARANSEL ISIR

Panel VI
Travma ve Çocuk


Oturum Başkanı: Ayşen COŞKUN

Travmatize Çocuklarda Ailelere Yaklaşım
Işık KARAKAYA

Travmatik Yaşam Olaylarının Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları
Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 

Çocuklarda EMDR Terapisi
Ümran KORKMAZLAR

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Serbest bildiriler 3
Oturum Başkanı: Özlem KOREL
Serbest bildiriler 4
15.00-15.30 Ara
15.30-17.00

Panel VII
Teknoloji ve Madde Bağımlılığı: Çocuğun Korunmasında Ele Alınması Gereken Güncel Sorunlar

Oturum Başkanı: Ferhunde ÖKTEM

İnternet Bağımlılığı
Hakan ERMAN

Bunu Gençle Çözeriz
Ferhunde ÖKTEM

İhmal Edilen Bir İstismar Türü: Bağımlılık
Zeki YÜNCÜ

Ergen Bağımlılık Tedavisinde Gaziantep Modeli
Cenk YANCAR 

Panel VIII
Kronik Sağlık Sorunu ve Engeli Olan Çocukların Korunması

Oturum Başkanı: Orhan DERMAN

HIV/AIDS Kontrol Programı Kapsamında Çocuğun Korunmasına Yönelik Yürütülen Hizmetler
Emel ÖZDEMİR ŞAHİN

Kronik Organ Yetmezliği Olan Çocuklar
Eyüp KAHVECİ

Engelli Çocukların Korunması
Emine ÇETİNKAYA

Kistik Fibrozisle Yaşamak
İlknur GÖRGÜN

17:00-18:00 Poster Oturumu 3 Poster Oturumu 4
20:00-22:00 GALA YEMEĞİ
3 Ekim 2018 SALON 1 SALON 2
09.00-10.00 Konferans 4
Oturum Başkanı: Ayşe YALIN

İnsan Gelişimi ve Riskleri 5N1K
Kim Kimi Kiminle Korusun
Yankı YAZGAN
 
10.00-11.00

Panel IX
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik Önerileri

Oturum Başkanı: Sema AKSOY

Cinsel İstismar İle İlgili Yasal Düzenleme Çalışması: Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Öneriler
Ayşen COŞKUN

Cinsel İstismar Suçunun Failinin de Çocuk Olması Durumuna Özgü Yasa Önerisi
Murat AYDIN

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik Önerileri Çalıştay Süreci
Necla ACAR

Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve TCK da Düzenleme İhtiyacı
Başar ÇOLAK

Panel X
Türkiye`de Çocuğa Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması ve Bir Sistem Önerisi

Oturum Başkanı: Sezen ZEYTİNOĞLU

Yapabileceklerimiz var: İhmali Önlemek İçin
Serra MÜDERRİSOĞLU

Yapabileceklerimiz var: İstismarı Önlemek İçin 
Ceyda DEDEOĞLU

Yapabileceklerimiz var: Uygun Müdahale İçin
Seda AKÇO

11.00-11.30 Ara
11.30-13.00

FORUM 
Çocuk Savunuculuğunda STK’ların Rolü

 
13.00-13.30 KAPANIŞ