Bildiriler

 

BİLDİRİ ÖZET KİTABI pdf için tıklayınız

Bildiri No   Bildiri Başlık Sunucu Ad Soyad
S01 Cinsel istismar sonucu oluşan adölesan gebelikleri İsmail Altın
S02 Evlilik?- Evcilik?: Çocuk gelinler ve ilişkili ruhsal hastalıklar  Şafak Eray
S03 Cinsel istismar sonrası bir ergen gebeliğinde gebelik terminasyonu  Fatma Nur Elmas
S04 Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Göçmen Çocuk” Metaforlarının Belirlemesi Büşra Çelik, Ayşe Kılıçkaya
S05 GAP Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri Özlem Sumer Büyükabacı
S06 Gaziantep İlinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Getirilen Suriyeli Mülteci Çocukların Aldıkları Psikiyatrik Tanılar İsmail Akaltun
S07 Psychosocial support for children and families who have experienced conflict and displacement Rachel Calam
S08 Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Bölgede Yaşayan Ebeveynlerin Tutumlarının Belirlenmesi Hilal Yıldırım
S09 Beden Güvenliği Eğitimi: Türkiye’de Eğitimciler ve Ebeveynler İçin Bir Önleme Programı Gülseren Çıtak Tunç
S10 Okullarda Çocuk Koruma Programının Uygulanması Dilek Ümran Arpacı, Sedef Özyiğit
S11 Kadın Konukevlerinde Kalan Çocukların Beden Güvenliği Eğitimi İle Kendini Koruma Becerilerinin Artırılması Fatma Elif Kılınç
S12 Çocuğun yüksek yararı ve koruyucu aile hizmetinin önemi: Kırıkkale örneği Lale İzci
S13 Annelerin Eğitime ve Şartlı Eğitim Yardımına Yönelik Bakış Açıları: Ankara Örneği Sibel Vurkun
S14 Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimi Olan Ve Olmayan Annelerin Çocuklarıyla Bağlanma Örüntülerinin İncelenmesi Nazmi Mutlu Karakaş
S15 AÇEV Aile Eğitimleri – Anne Destek Programı (ADP) ve Baba Destek Programı (BADEP) Özlem Sumer Büyükabacı
S16 Haklarını Bilen Çocuklarla Güçlü Geleceğe El Ele Projesinin Çocukları İstismar ve Cinsel Sömürüye Karşı Koruma Etkisini İncelemek Zeynep Turan
S17 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri Zeynep Turan
S18 Eğitimcilerin Gözünden Çocuk Hakları: Uluslararası Perspektiflerin Bütünsel Olarak İncelenmesi Erdem Hareket
S19 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi Oğuz Serdar Kesicioğlu
S20 Çocuk Hakları Ağlarını Güçlendirme Projesi:Ege Bölgesi Örneği Emrah Pakman
S21 Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı Selen Demirtaş-Zorbaz
S22 Sağlık tedbiri kapsamında çocuk psikiyatrisine yönlendirilen olguların değerlendirilmesi Börte Gürbüz Özgür
S23 Danışmanlık tedbir kararı olan ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin değerlendirilmesi Emine Gürsoy
S24 Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri Nurgül Karakurt
S25 Anne Babaların Çocuk İstismar Farkındalık Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler Belirlenmesi Hilal Yıldırım
S26 Üniversite Öğrencilerinin Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Serap Duygu Demirkan
S27 Şanlıurfa İlinde Görev Yapan Pediatri ve Çocuk Cerrahi Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi  Fethiye Kılıçaslan
S29 Okulöncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk İstismarına İlişkin Bilgileri Nazan Gürarslan Baş
S30 Türk Diş Hekimlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin Tutum Düzeyleri: Bir Anket Çalışması Süleyman Kutalmış Büyük
S31 Tıp Eğitiminde Çocuk İstismarının Yeri ve Müfredat Analizi Erva Nur Çınar
S32 Çocuk istismarına yaklaşımda Ülkemiz’de ve Dünya’da disiplinler arası etkileşim modelleri  Fatmagül Aslan
S33 Çocuğun iyi olma hali konusunda uluslararası göstergeler: Türkiye için dersler Reyhan Atasü-Topcuoğlu
S34 Yazılı Basında Çocuk İstismarı  Hacer Yaşar Teke
S35 Bilgisayar oyunlarının ilkokul çağındaki çocuklar üzerindeki etkilerinin incelenmesi Öznur Yılmaz
S36 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlüğe Yönelik Tutumları ile Mülteci Çocuklara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ayşe Kılıçkaya
S37 Çocuk aklı deme çocuk haklı Selin Ada, Selver Tutan
S38 Çocukların Dijital Medya Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutumları Mükerrem Kabataş Yıldız
S39 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Çocukluk  Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri Sıklığının Belirlenmesi Aybike Buse Kalkay
S40 Kreşte çocuk istismarı ve ihmali Nilüfer Koçtürk
S41 Ebeveynler arasındaki şiddete tanıklık ve duygusal–davranışsal sorunlar arasındaki ilişkide aracı değişken olarak sosyal destek algısı Sena Erdoğan
S42 2010-2016 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran cinsel istismar olgularının adli tıp yönünden değerlendirilmesi Mustafa Eray Yazar
S43 Cinsel İstismar Mağduru Olan Çocukların Demografik Özellikleri:  Ordu İli Örneği  Esma Arslan
S44 İhmal edilen çocukların annelerinin özelliklerinin incelenmesi Ferda Karadağ
S45 İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Başvuran Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Olgularının İrdelenmesi  Cüneyt Destan Cenger
S46 Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Aktivite Durumlarının Zorbalık Eğilimine Etkisi Oya Sevcan Orak
S47 Akran zorbalığı- ergenler arası şiddet ve ruhsal sorunlar  Neslişah Gür
S48 Kronik hastalığı olan çocukların kardeşlerinde sağlık ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Meltem Dinleyici
S49 Zihinsel Engelli Bireylerin Ebeveynlerine Yönelik Cinsel Eğitim Nazan Çakırer Çalbayram
S51 Çocuk işçiliği sorununun ve sonuçlarının, bilimsel literatür ve medyadaki yeri Bahar Çolak
S52 Ordu İli Kırsalında Yaşayan Çocuklar Ve Annelerinin Çocuk İşçiliği Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi: Ordu İli Örneği Tuğba Kontaş Azaklı
S53 Çocuk İşçiliğini Değerlendirmek: Bağcılar  - Küçükçekmece Örneği Gözde Durmuş
S54 Çocuk Suçluluğunu Önlemek İçin Bir Model: Gençlik Merkezi  Selmin Cansu Demir
S55 Eğitim Öğretime Devam Eden Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyal Sorunlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Altınordu Örneği. Aydın Bayarslan
S56 Adli Sistemde Yeni Bir Uygulama: Adli Görüşme Odaları Pınar Özdemir
S57 Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadelede Hukuksal Sorunlar ve Öneriler Özge Yücel
S58 Çocukların cinsel istismarı suçunun tarihsel gelişimi Altay İ. Aktürk
S59 Aile mahkemelerinde "idrak yaşındaki çocuğun beyanı" sorunsalı Gülşah Şükran Kale
S60 Kaygı, depresyon ve uyum açısından anne babası boşanmış çocuklar Gülden Öztürk Serter
S61 Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Psikiyatrik Ve Sosyal Değerlendirilmesi Ve Çocuk Koruma Kanununa Göre Önerilen Tedbirler Halil İlhan Aydoğdu
S62 Çocuk ve ergen psikiyatrisine başvuran boşanmış ailelerin ve çocuklarının özellikleri Burcu Ersöz Alan
S63 Sağlık Tedbiri Uygulanan Çocuk ve Gençlerin Özelliklerinin İncelenmesi ve Takip Sürecinin Değerlendirmesi İrem Damla Çimen
P001 13-18 Yaş Arası Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Sosyo Demografik Profili: Ordu İli Örneği Cansu Bulut Uçar
P003 5 Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamaları Konusundaki Farkındalıkları Ayşenur Kahraman
P004 Adli Sistemin Çocuk Yüzü: Adli Görüşme Odaları Betül Zeren
P005 Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Verilerine Göre Ergenlerde Saptanan Uyuşturucular  Hüseyin Çetin Ketenci
P006 Adli Vakalarda Pediatri Hemşiresinin Sorumlulukları Zila Özlem Kırbaş
P007 Adölesan  Gebelikler ve Sorunları  Akgül Kuru Oktay
P008 Adölesan gebe ve adölesan annelerde sağlık sorunları Hacer Kobya Bulut
P009 Akıllı Telefon Yoksunluğu: Bir Metaforik Çalışma Bilge Tarım
P010 Altı Yaşındaki Kız Çocuğunda Düşme Sırasında Meydana Gelen  Genital Bölge Yaralanması Zehra Zerrin Erkol
P011 Amasya Bölgesi'ndeki Ergen Gebeliklerin ve Doğan Bebeklerin Klinik ve Obstetrik Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi: Çalışma Ön Raporu Gökce Celep
P012 Annelerin sorun çözme becerisi üzerine grup çalışması Buse Erzeybek
P013 Barsak Enfeksiyonuna Bağlı Anal Kanaması ve Pişiği Bulunan Dokuz Aylık Bebekte Cinsel İstismar İhbarı: Olgu Sunumu  Zehra Zerrin Erkol
P014 Bilgisayar Oyunlarının Dolaylı Etkileri Atlanıyor Olabilir Mi? İrem Damla Çimen
P015 Bir ergende patolojik yalan söyleme  Berna Polat
P016 Boşanan ebeveynin çocuk üzerinden intikamı: ebeveyn yabancılaştırma sendromu Kübra Gülırmak
P017 Cinsel İstismar İddiası ile Başvuran ''Folie a Deux'' Olgusu Ferda Volkan Gönüllü
P018 Cinsel İstismar Sağlık Kuruluna Başvuran İntihar Girişimi/Düşüncesi Olan Olguların Değerlendirilmesi Ahmet Sedat Dündar
P019 Cinsel İstismarın Çocuk Üzerine Etkileri ve Çözüm İçin Yapılması Gerekenler Havva Karadeniz
P020 Cinsel İstismarın Yasal Sürecinde Yer Alan Sistemlerin Nitelikleri Figen Paslı
P021 Çizgi filmlerde çocukları suça sürükleyen örnekler Osman Kara
P022 Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Sürecinde Sistemlere Yönelik Model Önerisi Figen Paslı
P023 Çocuğa yönelik şiddeti önleme programlarında  eğitim bileşeninin zenginleştirilmesi için program tasarımı modeli kullanılması Cüneyt Destan Cenger
P024 Çocuk evlerinde kalmakta olan çocuklara yönelik istismarı önleyici mahremiyet eğitimi programı ve sonuçları Bedia Ferhan Kırış
P025 Çocuk evliliklerinde gölgede kalmış bir konu olarak  Fatih Hilmi Çetin
P026 Çocuk Hakları İhlali Olarak 'Adölesan Gebelikleri' Berfin Ordu, Ela Yiğit
P027 Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Eğitim Unsurlarına Genel Bir Bakış Erdem Hareket
P028 Çocuk İstismarı ve İhmali - Kardeşini Doğurmak Kitap İncelemesi Fadimana Küçük
P029 Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bir Sempozyumdaki Katılımcıların Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Düzeyleri Gülseren Pamuk
P030 Çocuk istismarı ve ihmalinin tıbbi açıdan değerlendirilmesi Betül Diktepe
P031 Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mizah Tarzları ve Çocuk Hastaya Yaklaşımda Mizahı Kullanma Durumlarının İncelenmesi Elif Güzide Emirza
P032 Çocuk koruma hukukunda uzlaştırma Altay İ. Aktürk
P033 Çocuk ve ergenlerde internet ve oyun bağımlılığı ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi Bahar Çolak
P034 Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri Birsel Canan Demirbağ
P035 Çocuklarda Ağrı Ve Anksiyete Yönetiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Kadriye Şahin
P036 Çocuklarda HIV/AIDS Akgül Kuru Oktay
P037 Çocuklarda HIV/AIDS   Havva Karadeniz
P038 Çocukların Katılım Hakkı  ve Türkiye Reyhan Atasü-Topcuoğlu
P039 Çocukların, gelişimlerine zarar verebilecek yayınlardan korunması: radyo ve televizyon üst kurulu kararları ve bu kararların yargısal denetimi Fatma Didem Sevgili Gençay
P040 Dijital Teknoloji Kullanımının Çocuklar Üzerine Etkileri Akgül Kuru Oktay
P041 Disfonksiyonel Aile Ve Çocuk Buket Meral
P042 Ebeveynlerin Çocuk İstismar-İhmaline İlişkin Farkındalık Durumu Emine Gürsoy
P043 Ebeveynlerin İstismar Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Mükerrem Kabataş Yıldız
P044 Ebeveynlerin Sosyal Medya Hesaplarında Çocuklarına Ait Paylaşımlarının İçerdiği Risk Faktörlerine İlişkin Algılara Yönelik Nitel Bir Çalışma Özge Şahin, Gamze Şen
P045 Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar Ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma İrem Şahin
P046 Ensest Mağduru Çocuğun Susma Nedenleri: Güven Duygusunun Kaybı Pınar Özdemir
P047 Ergenlerde Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımının Azaltılması: İzlanda Modeli Pınar Amanvermez Peker
P048 Ergenlik Dönemi Madde Bağımlılığında Anne Baba Tutumlarının Etkisi Kıymet Devlet Memiş
P049 Ergenlik dönemi öğrencilerinin riskli sağlık davranışları ve anne baba ilişkilerinin incelenmesi Ayla Hendekci
P050 Erken Çocukluk Döneminde Toplumsal Sınırlardan Kişisel Sınırlara ve Yaratıcı Drama Ebru Yaraş Cankurtaran
P051 Erken Yaş Evlilikler: Hemşire Çözümün Neresinde? Buket Meral
P052 Erken yaş evlilikleri ve adölesan gebeliklere yaklaşım Ayşenur Kahraman
P053 Evlat Edinme Akgül Kuru Oktay
P054 Farklı Bir Cinsel İstismar Olgusu Zehra Zerrin Erkol
P055 Fiziksel Çocuk İstismarı: Olgu Sunumu Ahmet Sedat Dündar
P056 Gazetelerde Bulunan Çocuk Yaştaki Evlilik Haberlerinin İncelenmesi Buket Meral
P057 Gençler için yeni bir tehlike: Mavi Balina Oyunu Fethiye Kılıçaslan
P058 Göç ve çocuk sağlığı   Ayşenur Kahraman
P059 Göçmen Çocukların Sorunları Birsel Canan Demirbağ 
P060 Göç'ün Çocukları Gökçe Ceylan
P061 Güçlü ebeveynler güçlü çocuklar: KKTC örneği Buse Erzeybek
P062 Hasta Çocuk Güvenliği Necla Kasımoğlu
P063 İnternet Bağımlılığı Çıkmazı Birsel Canan Demirbağ
P064 İnternet Haberciliğinde Suça İtilmiş Çocuk Haberlerinin Sunumu Hacer Yaşar Teke
P065 İstanbul Maltepe İlçesindeki Ortaokul Öğrencilerinde Çocuk İstismarı Risk Ve Koruyucu Faktörlerinin Taranması Sinem Yıldız İnanıcı
P066 Kiko ve el materyalleri üzerine bir araştırma Zeynep Turan
P067 Kocaeli’de suça sürüklenen çocukların sosyodemografik ve klinik özellikleri: bir ön çalışma Emrah Tatır
P068 Konversiyon Bozukluğu Olan Ergenlerde Erken Yaşam Olaylarının Davranış Düzenleme ve Duygu Tanıma Becerileri Üzerine Etkileri  Dilşad Foto Özdemir
P069 Kriminal Abortus, Fetüs Hakları ve Adli Ebelik Zeynep Suver
P070 Küçük bedenlerin büyük tanıklığı: savaş ve göç Fatih Hilmi Çetin
P071 Küretaj Materyalinden Yapılan Moleküler Genetik İnceleme ile Kanıtlanmış Ensest Olgusu Zehra Zerrin Erkol
P072 Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık-Siber Mağduriyetle Okul Sosyal İklimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Işıl Pakiş
P073 Lise öğrencilerinin beden algısı ve yeme tutumu arasındaki ilişki Esra Tural Büyük
P074 Mağdur Çocukta Cinsel İstismardan İki Yıl Sonra Tespit Edilen Anogenital Siğiller Zehra Zerrin Erkol
P075 Malatya İlinde 2010-2014 Yılları Arasında Çocuklardaki Trafik Kazası Sonucu Gelişen Ölümlerin Değerlendirilmesi Zeynep Yener
P076 Marmara depreminin kuşak aşkın aktarımı: travma aktarımını nerede arayacağız? Ilgın Gökler Danışman
P077 Mevsimlik Tarım Göçüne Katılan Çocukların Gözünden Ev ve Aile Kavramı Tuğba Kontaş Azaklı
P078 Okul kazasına bağlı bir yanık olgusunda adli-tıbbi değerlendirme Uğur Ata
P079 Okulda Yaşanan Cinsel İstismar Olaylarında Mağdurlar, Failler ve Olayın Özellikleri: Basından Bakış Nilüfer Koçtürk
P080 Okullarda Siber Zorbalık ve Önlenmesine Yönelik Öneriler Havva Karadeniz
P081 Olumlu Sosyal Davranış Gelişimi Sürecinde Duygu Sosyalleştirme, Günlük Zorluklar ve Ebeveyn Amaçları Güleycan Akgöz Aktaş
P082 Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğünde 2013-2017 Yılları Arasında Muayenesi Yapılan Suça İtilen Çocukların Sosyodemografik Özelliklerinin Suç Türleri ile İlişkisi Yusuf Şahin
P083

Ordu İlinde Sağlık Tedbiri Kapsamında Değerlendirilen Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ümit Emre Çarkçı
P084 Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde Cinsel İstismar Yönünden Muayenesi Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi Hacer Yaşar Teke
P085 Ortaöğretim Öğrencilerinde Algılanan Duygusal İstismar İle Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oya Sevcan Orak
P086 Ölümle Sonuçlanan Sarsılmış Bebek Sendromu Olgu Serisi  Ahmet Sedat Dündar 
P087 Öz Babaları Tarafından İntihar Girişimine Azmettirilen Dört Kız Kardeş Olgusu Zehra Zerrin Erkol
P088 Pedofilik Bozukluğun Önlenmesi Konusunda Ailesel Faktörlerin Ve Aile Eğitiminin Önemi Ayşen Yalın
P089 Popüler Kültürün Etkisi ile Çocuklar Tarafından Arkadaşlarına  Şaka Amaçlı Şiddet Uygulanması: Olgu Sunumu Zehra Zerrin Erkol
P090 Positive parenting through crises environment inside IDPs camp and non-camp Bestoon Abdulrahman
P091 Ruh sağlığının savunma sistemi olarak  Fatih Hilmi Çetin
P092 Sağlık Tedbiri Nedeniyle Tedavi Gören Çocukların Klinik Özelliklerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması Şahika Gülen Şişmanlar
P093 Sağlık Tedbirli Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tedbir Kararı Bulunmayan Çocuklarla Karşılaştırılması Yunus Dursun
P094 Serebral palsi’li çocukta fiziksel istismara bağlı ölüm: olgu sunumu Özgür Tekin
P095 Sosyodemografik Açıdan Farklı Özellikteki Adölesanların Duygu Düzenleme Durumlarının Belirlenmesi Ayla Hendekci
P096 Suça sürüklenen çocuklarda okuryazarlığın önemi Birsel Canan Demirbağ
P097 Tecavüz çocuğu ve çoklu travma: bir olgu sunumu Fatih Hilmi Çetin
P098 Tek ebeveynli çocuk olmak Zila Özlem Kırbaş
P099 Toplum Trafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar Birsel Canan Demirbağ
P100 Trabzon’da Otopsisi Yapılan 1-18 Yaş Arası Ölümlerin Değerlendirilmesi Hüseyin Çetin Ketenci
P101 Trafik kazası ile sonuçlanan bir fanatizm öyküsünün çocuk hak ve ihlalleri açısından irdelenmesi   Hacer Yaşar Teke
P102 Türkiye de korunmaya muhtaç çocuklar        Esra Erdoğan
P103 Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre Suça Sürüklenen Çocuklarda Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi   Erdal Özer
P104 Zihinsel Engelli Bireylere Evde Bakım Veren Hane Halkı Bireyi Bakıcılarının Bakım Yükü Sorunlarının Değerlendirilmesi: Rize İli Örneği Birsel Canan Demirbağ
P105 Yasal temsilcinin çocuğa tıbbi girişimi reddetmesinde yasal sınırlar:olgu sunumu Mehmet Akif İnanıcı
P106 Swedish Studies on the Validity of IN My Shoes  Rachel Calam