Bildiri Gönderim, III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Bildiri Gönderim

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresine bildirileriniz ile katılmak için göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bildiri Gönderimleri sona ermiştir.  

 

Bildiri Gönderiminde sayı sınırlanması yoktur.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM ve GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10 Temmuz 2018 dir. Bildiri başvurularınızı sözlü veya poster olarak gönderebilirsiniz.

  • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.
  • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
  • Özetin tamamı başlık, yazar ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Özetler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
  • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Kabul edilen bildirilerin bilimsel programda yer alabilmesi ve sunulabilmesi için; bildiriyi sunacak kişinin en geç 2 Eylül 2018 tarihine kadar kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. 
  • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir.
  • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci bildiri yazarlarının ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar Hakemlere aittir. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç en geç 2 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.